Ikasketak eta antolakuntza

Testu liburuak 22-23

DBHko 1. MAILA - TESTU LIBURUAK 2022/2023 ikasturtea


EUSKERA


DBH1-EKI-EUSKARA eta LIT.

ISBN 978-84-15586-08-1

LAN KOADERNOA 1.1

ISBN 978-84-15586-12-8

LAN KOADERN0A 1.2

ISBN 978-84-15586-13-5

JARDUERA FITXAK DBH1

ISBN 978-84-15586-38-8

IkaselkarINGELESA / INGLES


Collaborate Level 1.

Workbook with Digital Pack English for Spanish Speakers

ISBN 978-84-1322-067-3

Cambridge University PressGAZTELANIA / LENGUA ESPAÑOLA


LENGUA Y LITERATURA ES1

ISBN 978-84-683-4730-1

EDEBÉGIZARTE / GEOGRAFIA E HISTORIA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA 1 DBH

ISBN 9788498949230 Zubia.Santillana


MATEMATIKA / MATEMÁTICAS

MATEMATIKA 1

ISBN: 978 - 84 - 678- 5195 – 3

Anaya HaritzaFRANTSESA DBH1


LES BLOGUEURS 1 A1.1

ISBN:978-84-18907-79-1

Macmillan


Testuliburu hauek berrerabilpen Programan (Testuliburuen Kudeaketa Solidariorako Programa) sartuta daude.

Estos Libros de Texto están incluidos dentro del Programa de reutilización de libros (Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto)


DBHko 2. MAILA - TESTU LIBURUAK 2022/2023 ikasturtea


EUSKERA


DBH2-EKI-EUSKARA eta LIT.

ISBN 978-84-15586-48-7

LAN KOADERN0A 2.1

ISBN 978-84-1558-649-4

LAN KOADERN0A 2.2

ISBN 978- 84-15586-50-0

JARDUERA FITXAK DBH2

ISBN 978-84-15586-59-3

IkaselkarGAZTELANIA / LENGUA ESPAÑOLA


LENGUA Y LITERATURA ES2

ISBN 978- 84-683-4826-1

EDEBÉGIZARTE / GEOGRAFIA E HISTORIA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA 2 DBH

ISBN 9788498944549

Zubia Santillana.


INGELESA


Collaborate Level 2.

Workbook with Digital Pack English for Spanish Speakers

ISBN 978-84-1322-070-3

Cambridge University PressTEKNOLOGIA / TECNOLOGÍA


TEKNOLOGIAK 2

ISBN 978 - 84 – 678 – 1337-1

Anaya Haritza

MATEMATIKA / MATEMÁTICAS


MATEMATIKA 2

ISBN: 978- 84- 698-1060-6

Anaya HaritzaDBH 2 2022/2023 Ikasturtea

Testuliburu hauek berrerabilpen Programan (Testuliburuen Kudeaketa Solidariorako Programa) sartuta daude.

Estos Libros de Texto están incluidos dentro del Programa de reutilización de libros (Programa de Gestión Solidaria de Libros de Texto)

DBHko 3. MAILA - TESTU LIBURUAK 2022/2023 ikasturteaEUSKERA


DBH3-EKI-EUSKARA eta LITERATURA

ISBN 978-84-16438-18-1

LAN KOADERNOAK 3.1

ISBN 978-84-16438-06-8

LAN KOADERNOAK 3.2

ISBN 978-84-16438-07-5

JARDUERA FITXAK DBH3

ISBN 978-84-16438-11-2

IkaselkarINGELESA / INGLES


Collaborate Level 3.

Workbook with Digital Pack English for Spanish Speakers

ISBN 978-84-1322-073-4

Cambridge University PressGAZTELANIA / LENGUA ESPAÑOLA


LENGUA Y LITERATURA ES3

ISBN 978-84-683-4731-8

EDEBÉ

GIZARTE / GEOGRAFIA E HISTORIA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA 3 DBH

ISBN 9788498949216

Zubia Santillana.MATEMATIKA / MATEMÁTICAS

3 DBH MATEMATIKA IRAKASKUNTZA AKADEMIKOETARA BIDERATUTA

ISBN 978 - 84 - 678 – 5346-9

Anaya - Haritza

FRANTSESA DBH3


LES BLOGUEURS 1 A1.1

ISBN:978-84-18907-79-1

Macmillan

DBHko 3. MAILA - TESTU LIBURUAK 2022/2023 ikasturtea

CURRICULUM ANITZEKO TALDEKO IKASLEAK / ALUMNOS/AS DEL GRUPO DE DIVERSIFICACION CURRICULAR


EUSKERA

Irakasleak prestatutako Apunteak eta Txostenak / Materiales y Apuntes preparados por el/la Profesor/a

INGELESA / INGLES


Student´s Book

TEAMWORK 3º

ISBN 978-9925-30-468-4

Workbook:

TEAMWORK 3º

ISBN 978-9925-30-469-1

Burligton


GAZTELANIA / LENGUA ESPAÑOLA

Irakasleak prestatutako Apunteak eta Txostenak / Materiales y Apuntes preparados por el/la Profesor/a

GIZARTE / GEOGRAFIA E HISTORIA

Irakasleak prestatutako Apunteak eta Txostenak / Materiales y Apuntes preparados por el/la Profesor/a

MATEMATIKA / MATEMÁTICAS

Irakasleak prestatutako Apunteak eta Txostenak / Materiales y Apuntes preparados por el/la Profesor/a

NATUR ZIENTZIAK

Irakasleak prestatutako Apunteak eta Txostenak / Materiales y Apuntes preparados por el/la Profesor/aDBHko 4. MAILA - TESTU LIBURUAK 2022/2023 ikasturteaEUSKERA


DBH4-EKI-EUSKARA eta LITERATURA

EKI 4 - Euskara eta Lit. Lan-koadernoa 4.1

ISBN 978-84-16752-01-0

EKI 4 - Euskara eta Lit. Lan-koadernoa 4.2

ISBN978-84-16752-02-7

IkaselkarINGELESA / INGLES


Collaborate Level 4.

Workbook with Digital Pack English for Spanish Speakers

ISBN 978-84-1322-076-5

Cambridge University PressGAZTELANIA / LENGUA ESPAÑOLA


LENGUA Y LITERATURA ES4

ISBN 978-84-683-4827-8

EDEBÉGIZARTE / GEOGRAFIA E HISTORIA

GEOGRAFIA ETA HISTORIA 4 DBH

ISBN 9788491084617

Zubia Santillana.MATEMATIKA / MATEMÁTICAS


Aukera bi daude: A aplikatuak eta B akademikoak

En Matemáticas hay dos opciones A aplicadas y B académicas.


DBH 4 MATEMATIKA IRAKASKUNTZA AKADEMIKOETARA BIDERATUTA

MATEMATIKA 4 B aukera

ISBN 978-84-698-1270-9

Anaya / Haritza

DBH 4 MATEMATIKA IRAKASKUNTZA APLIKATUETARA BIDERATUTA MATEMATIKA 4 A aukera

ISBN 978-84-698-1272-3

Anaya / HaritzaEKONOMIA

EKONOMIA DBH 4

ISBN 978-84-486-1862-9

McGraw HillFRANTSESA DBH4

A PLUS 1 A1

ISBN:978-84-17710-286

Macmillan

Ebaluazioa, promozioa eta errepikatzeko arauak/irizpideak

EBALUAZIOA, PROMOZIOA ETA ERREPIKATZEKO ARAUAK. Ikastetxeko Antolamendu eta Jarduerarako Araudian jasota dagoenaren arabera

Ikastetxeko ebaluazioaz orokorrean honela jokatuko da:

3.4.1. Ebaluaziorako prozedurak

a)Ikasturtea hiru alditan banatuko da programazio eta ebaluaziorako. Aldi bakoitzean ebaluazioa saioaz gain aurre ebaluaziokoa ere hartzen du: azkeneko saioa kurtso amaierakoarekin bat egitea posible izango da

b)Irakasle bakoitzak programazio orokor bat eta aldi bakoitzerako beste bat egingo ditu, gai bakoitzaren mintegiko taldeak zehaztutako jarraibideen arabera, Ikastetxeko Curriculum Proiektuan finkatutakoa aplikatuz

c)Lehen mailan irakasleek ikasleen hasierako ebaluazioa egingo dute oinarrizko konpetentziak eta ikasgai ezberdinetako edukiez duten maila jakiteko. Ebaluazio hau egiteko ikasle bakoitzak Lehen Hezkuntzatik dakarren norbanako txostena hartuko da kontutan. Hasierako ebaluazio hau lehen aurre-ebaluazio saioa izango da.

d)Ikasturte hasieran, irakasleak ikasleei irakatsiko diren helburuen zein oinarrizko edukien eta ebaluazio-irizpideen berri emango die.

e)Aldi bakoitzaren bukaeran ikasleen ikaskuntzak eta irakaslana ebaluatzeari ekingo zaio. Irakaslanen programan (urteko Plana) aldi horiek eta ebaluatzeko egunak finkatuko dira, eta baita erabiliko diren tresnak ere, ikasketa-proiektuaren irizpideen arabera.

f)Ikasleen ikaskuntzaren ebaluazioa norbanakokoa eta jarraitua izango da, eta taldeko irakasleek kide anitzeko organo moduan egingo dute, tutoreak koordinatutakoa. Irakasle bakoitza ematen duen irakasgaia ebaluatzeko arduraduna da.

g) Irakasle bakoitzak klaustroak zehaztutako sistemari jarraituz ikasle bakoitzaren eboluzio orokorraren balorazioa egingo du bere irakasgaian, zehaztutako klabeak erabiliz eta ikasleen eboluzio joera zehatzen dutelarik (hobetzen edo gaiztotzen doa ikasketa ibilbidean). Taldearen eboluzio orokorrari buruzko balorazioa egingo du ere.

h)Informazio hau tutorearen esku egongo da sistema informatikoan sortutako karpetetan ebaluazio saio bakoitzaren aurretik. Karpeta hauetara irakasle bakoitzak bere klabeaz sartuko da.

i) Ikasketa-buruak irakasleei ebaluatzeko bilkuretara joateko deituko die, eta horiek beraietara joan beharko dute derrigorrez.

Tutoreak ikasle bakoitzari buruzko txosten bat egingo du, eta bertan ondokoak agertuko dira:

¨Aipatutako tarteen araberako irakasgaien ebaluazio-balorazioa

¨Jarrera, aditasuna, lana ikasle eta irakasleekiko jarrerari buruzko ebaluazio-balorazioa.

¨Ikasleen hezkuntza hobetu eta gurasoei esatekoa den edozein informazio edo proposamen baliotsua.

¨aholkularitza eta hezkuntza-indargarriei buruzko proposamenak, beharrezkoak direnean

¨Akordio eta gorabeherei buruzko akta jasoko du. Txostena eta akta ikasketa-buruari emango dizkio.

j) Tutoreak ikasleei eta gurasoei ebaluazioari buruzko informazioa idatziz emango die horretarako prestatutako buletinaz. Era berean, tutoreek informazio hori entregatuko diete gurasoei elkarrizketa bitartez. Etapa bukatzean ikasle eta gurasoei orientabide gisako aholkua sartuko da; tutoreak orientabide-zerbitzuaren aholkularitzaz proposatukoa.

k) Ikasleen ebaluazioak amaitzean ikusitakoan, Zuzendaritza taldeak departamentuen bilera eta irakas-taldeen bidez irakas jardunaren ebaluazioa antolatuko du. Irakas jardunaldiaren analisia aprobetxatuko da eskasia esanguratsuak antzemateko eta egoki estimatzen diren neurriak hartzeko. Era berean, dagokienean tutoreek taldeen egoerak aztertuko dituzte eta mintegiek irakasgaien emaitzak, eta , bere kasuan, programazioak egoki ikusten diren neurriak proposatuz. Informazio hori irakasleen klaustroari jakinaraziko zaio, emaitzak eta antzemandako arazoak aztertzeko. Ikasketa-buruak Estola Kontseiluari ebaluazioaren emaitzen, atzemandako arazo orokorren eta hobetzeko proposamenen berri emango dio.

l) Ikasturtea amaitzean Zuzendaritza-taldeak, ondokoak biltzen dituen Txosten bat egingo du: eskola-jardueren garapena eta ikasketen emaitzak, ikastetxearen funtzionamendua eta irakaslanen programa betetzea.

3.4.2. Ebaluazioen erreklamaziorako arauak

Zuzendutako lan, froga eta ariketen berrikustea

1.- Ikasleek eta, dagokionean, haien guraso edo legezko ordezkariek ikasleen errendimenduaren ebaluazioan eragina duten lan, proba eta ariketa guztiak ikusteko eskubidea izango dute, jadanik zuzenduta eta kalifikatuta daudenean, eta kopia bat jasotzeko eskubidea izango dute.

2.- Ikasketa-buruak zehaztuko du kopien eskaeren prozedimendua, baina orokorki, ahoz eskatutakoei ahoz erantzungo zaie eta idatziz egindakoei, idatziz.

3.- Zuzenketa ez da kalifikazio kualitatibo edo kuantitatibo hutsa izango, egindako akats edo hutsegiteak nabarmendu eta kalifikazioaren azalpen arrazoituak eman beharko baitira

Zatikako Ebaluazio eta kalifikazioen berrikustea

1.- Ikasleek ahozko edo idatzizko erreklamazioa aurkeztu ahal izango dute ebaluazio-aldi bakoitzari dagozkion kalifikazioengatik, zuzenean edo tutorearen bidez.Dagokion irakasleak aurkezten zaizkion erreklamazio guztiak erantzun beharko ditu, ahoz edo idatziz, erreklamazioa aurkeztu zaion moduaren arabera.

2.- Erabakian, kalifikazio negatiboa izanez gero, aurreko atalean aipatutako guztiaz gain,ezin izango da erabili ahozko froga edo ariketarik dokumentu batean gordeta ez badago.

3.- Ikaslearen erreklamazioa onartuko ez balitz, didaktika-mintegiak esku hartzeko eskatu ahal izango du, ahoz edo idatziz, zuzenean edo tutorearen bidez. Didaktika-departamentuak proposatutako azterketa onartutako programazioarekin bat datorrela eta departamentuak adostutako irizpideak ondo ezarri direla egiaztatuko du, eta erreklamazioa aurkeztu duenari horren berri emango dio, ahoz edo idatziz, hark erreklamazioa egin duen modu berean.

4.- Zatikako ebaluazioa tramite hutsa denez, ezin izango da kalifikazioaren kontra bestelako errekurtsorik aurkeztu, nahiz eta irakasleak departamentuaren irizpidearen kontra kalifikazio horri eutsi.Nolanahi ere, azken ebaluazioaren kontrako erreklamaziorik aurkeztuko balitz, irizpide hori aintzakotzat hartu beharko litzateke.

Kalifikazioak justifikatzen dituzten agirien kontserbazioa

1.- Froga, lan eta ariketak ikusi ahal izateko irakasleek ikastetxean gorde beharko dituzte ikasturtean zehar eta gutxienez azken ebaluazioari berrikustea eskatzeko epea pasa eta hirugarren hilabeterarte.

2.- Epe hori pasatuta apurtu edo ikasleei emateko aukera egongo da hauek kontutan hartzeko berrikusketarik eskatu ez bada.

3.- Erreklamazio bat erabakitzeko beharrezko diren agiri edo ariketak gorde beharko dira hauei buruzko ebazpen administratibo edo judiziala posiblea bada.

Azken kalifikazioei helegitea

1. Azken kalifikazioak argitaratu baino lehenago irakasle bakoitzak, ikasketa-buruak erabakitako ordutegian, berrikuste saio bat deituko du. Saio honetan kalifikazioa esan eta ikaslearen adostasun edo ezadostasunezko esanak jasoko ditu; ondoren kalifikazioa mantendu edo berrikusi ahalko du.

2. –Aurreko saioan ados egon ez diren ikasleak 48 orduko epea izango dute kalifikazioari buruzko erreklamazioak aurkezteko kalifikazioen jasotze formularen ostean Idatzi bat eman beharko dute idazkaritzan Ikasketa-buruari zuzenduta. Idatzi horretan erreklamatzen den kalifikazioa, ikasleak egokitzat joko zuen kalifikazioa eta horretarako dituen arrazoiak zehaztuko dira.

Ikasleak sartu ahal izango ditu bere garaian kontuan hartu ez ziren zatikako kalifikazioei egindako berrikuste eskaerak, azken emaitza determinatu badute.

3. Ikasketa-buruak erreklamazioa didaktika-mintegiari bideratuko du. Didaktika-mintegiak proposatutako probak irakasgaiaren programazioarekin bat ote datozen eta adostutako ebaluazio-irizpideak ondo ezarri ote diren egiaztatuko du.Hartzen duen erabakia, irakasleak emandako kalifikazioaren aldekoa edo kontrakoa izan, gogoan hartu beharko da lehenagoko zatikako ebaluazioetan aurkeztutako erreklamazioetan egindako txostenean, halako erreklamaziorik egin bada behintzat

Baldintza antzerakoetan dauden beste ikasleen kalifikazioak ere kontutan hartu beherako ditu

4 Mintegiaren erabakia erreklamazioa egin eta bi egunetara eman beharko da idatziz.

Mintegi Didaktikoaren erabakiaren eraginak

1- Departamentuak Ikasketa-buruari jakinaraziko dio bere erabakia eta honen berri emango dio ikasleari.

2- Kalifikazioa zuzentzearen aldekoa izanez gero, zuzendariari esango dio dagokion akta zuzentzeko.

3- Erabakia ezezkoa izanez gero ikasleak bere desadostasunean jarraituz gero, beste erreklamazio bat aurkez dezake idatziz zuzendariaren bitartez hezkuntza-administraziora bideratzeko, azpian doazen pausuak jarraituz.

a) Behin erreklamazioak ikastetxean ebatzita, ikasleek, haien guraso edo legezko tutoreek eta irakasleek, ados ez badaude, erreklamazio idatzia aurkeztu ahal izango dute Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzan, 7 egun naturaleko epean. Erreklamazio-idazkia ikastetxeko zuzendaritzaren bitartez aurkeztuko da.

b) Zuzendariak, 7 egun naturaleko epean, Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzara bidaliko du erreklamazio-idazkia, agiri hauekin batera: erreklamaziogileak eskaini duen dokumentazioa, erreklamazioa eragin duten ariketa originalak, eta programazioa, eskatutako maila eta ebaluazio-irizpideak jasoko dituen departamentuaren dokumentazioa, ikastetxean garatutako erreklamazio-prozesuan sortu den dokumentazio guztiaz gain.

c)Hezkuntzako Ikuskatzailetzaren txostena aztertu ondoren, Lurralde Ordezkaritzak ebazpena emango du, zazpi egun natural baino gehiago luzatuko ez den epean. Txostena taxutzeko orduan, Hezkuntzako Ikuskatzailetzak kontuan izango ditu Agindu hau, Ikastetxearen Curriculum Proiektua, dagokion arlo edo ikasgaiaren programazioa, jakitera eman diren eskuratu beharreko gutxieneko edukiak eta kalifikazio-irizpideak, ikaslearen ariketak, lanak, probak eta azterketak eta, beharrezkoa izanez gero, ikasle erreklamaziogileak eskatzen duen kalifikazio bera duten beste ikasle batzuenak.

Txosten horretan, proba eta ariketa berriak egitea eta ikastetxeak argitara emandako kalifikazio-irizpideetan aurreikusitakoari lotzen ez zaizkion kalifikazioak aldatzea proposatu ahal izango du.

d)Lurralde Ordezkaritzak ikastetxeko zuzendariaren bitartez jakinaraziko die ebazpena bai ikasleari bai kalifikazioaren erreklamazioa egin den arloko irakasleari zein taldeko irakasle-multzoari, 7 zazpi egun natural baino gehiago luzatuko ez den epean, Ikuskatzailetzaren txostena jasotzen denetik kontatzen hasita.

Hauetako instantzien batean aldaketarik balego aktan idatzi eta ikasleren espedientean idatziko da

3.4.3. Errepikatzea eta maila igarotzeari buruzko arauak

a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako maila bakoitza amaitu ondoren, ikasleak hurrengo mailara igaroko diren ala ez erabakiko du irakasle-taldeak, ebaluazio-prozesuaren emaitzari erreparatuz. Ikasle-taldeetako irakasle guztiek osatuko dituzte irakasle-taldeak, eta erabakiak irakasle guztien artean hartuko dituzte; koordinazio-lanak irakasle-taldeetako tutoreek egingo dituzte.

Ikasleak hurrengo mailara igaroko dira ikasitako irakasgaien helburu eta gaitasunak lortu badituzte edo gehienez ere bi irakasgaitan ebaluazio negatiboa izan badute; hiru ikasgaitan edo gehiagotan ebaluazio negatiboa izan badute, aldiz, osorik errepikatu beharko dute dagokion maila. Salbuespen gisa, hiru irakasgaitan ebaluazio negatiboa duen ikasle bat hurrengo mailara igarotzeko erabakia har dezake irakasle-taldeak, beti ere irakasle-taldearen ustez ikasgai horien izaera dela-eta, ikasleak hurrengo ikasturtea arrakastaz egiteko arazorik izango ez badu, errekuperatzeko aukera egokiak baditu eta hurrengo ikasturtera igarotzea ikaslearen bilakaera akademikoaren onerako bada.

b) Hurrengo mailara iragotzeari eta titulazioari begira, gainditu gabeko ikasgaiak zenbaterakoan kontuan hartuko dira bai dagokion ikasturteko ikasgaiak bai aurreko ikasturteetakoak. Horri dagokionez, Biologia eta Geologia, batetik, eta Fisika eta Kimika, bestetik, elkarrekin joango dira.

Ikasgai guztiak gainditu gabe hurrengo ikasturtera igarotzen direnek, ikaskuntza-prozesua indartze aldera irakasle-taldeak ezarriko duen programa egin beharko dute ikasi gabekoa ikasteko, eta programa horri dagokion ebaluazioa gainditu beharko dute.

c) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, hurrengo mailara igarotzen ez diren ikasleek urtebete gehiago eman beharko dute maila berean, edo hezkuntza-arloko berariazko esku-hartze proiektu batean sartu beharko dute, gainditu gabeko maila Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen maila bada.

Neurri horiek hartuta, berariazko plan bat egin beharko da ikasle bakoitzarentzat, aurreko ikasturtean hautemandako zailtasunak gainditzera bideratua. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak araututako jarraibideak betez antolatuko dute ikastetxeek plan hori. Ikasleak behin bakarrik errepika dezake du maila bera, eta gehienez birritan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. Salbuespen gisa, laugarren maila bigarren aldiz errepikatu ahal izango da, aurrez Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan beste mailarik errepikatu ez bada.

d) Curriculum Desberdineko Programa amaituta, ikasleren batek ez baditu Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu Titulua eskuratzeko baldintzak bete eta adinari buruzko baldintza orokorrak betetzen baditu, urtebete gehiagoz jarraitu ahal izango du programa horretan.

e) Ikasleak bigarren errepikapena Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken mailan egin behar badu, urtebetez luzatu ahal izango da urriaren 16ko 175/2007 Dekretuaren 32.3 artikuluak araututako adin-muga; horretarako, baina, irakasle-taldeak iritzi beharko dio ikasleak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu Titulua eskuratu dezakeela, haren jarrera eta asmoei erreparatuz.

f) Maila errepikatu ondoren, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak ez baditu betetzen hurrengo mailara igarotzeko baldintzak, irakasle-taldeak, orientazio-taldeak aholkatuta eta familiarekin hitz egin ondoren, dauden aukeren artean erabakia hartuko du, beti ere ikaslearen premiei erreparatuta:

f.1) Ikasleak lehen maila egin badu, bigarren mailara igarotzea erabakiko da, heziketa indartzeko neurriak hartuz edo, bestela, hezkuntza-arloko berariazko esku-hartze proiektu batean txertatzea.

f.2) Ikasleak bigarren maila egin badu, hauen artean aukeratuko da: hirugarren mailara igarotzea, Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programa batera igarotzea, edo bi ikasturteko Curriculum Desberdineko Programa batean sartzea. Azken bi aukeretako bat hautatuz gero, ikasleak 15 urte beteak izan beharko ditu ikasturtea hasten den urte naturalean.

f.3) Ikasleak hirugarren maila egin badu, hauen artean aukeratuko da: laugarren mailara igarotzea, Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programa batera igarotzea, edo Curriculum Desberdineko Programa batean sartzea.

g).– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, haiei dagozkien jarduera-planek curriculuma arlo edo ikasgai batzuetan egokitzen badute, hurrengo mailara igarotzeko irizpideak plan horrek onartutakoak izango dira.

h).– Gurasoek edo tutoreek parte hartu eta babestu egin behar dute beren seme-alaben edo tutoretzapekoen hezkuntza-prozesua, jakin behar dute zein erabaki hartu diren ebaluazioaren eta hurrengo mailara igarotzearen inguruan, eta lagundu egin behar dute ikasleek hezkuntzan aurrera egiteko ikastetxeek hartzen dituzten laguntza- edota indartze-neurriak betetzen.


Ikasleen jokabideak

Behean erderaz

IKASLEEN JOKABIDE MOTA DESBERDINAK ETA BERE ZUZENKETARAKO PROZEDURA: Ikastetxeko Antolamendu eta Jarduerarako Araudian jasotakoaren arabera

4.7.1. Jokabide desegokiak.

a) Justifikatu gabeko puntualtasun-hutsegiteak.

b) Justifikatu gabeko bertaratze-hutsegiteak.

c) Ikastetxeko instalazioei, ikastetxeko materialari edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen gauzei narriadurak eragitea, zabarkeriagatik gertatzen denean.Adibidez:

- Ikastetxeko ondasunak edota altzariak nahita zikintzea.

- Horretarako ez diren tokietan idatzi edo marraztea.

- Erabilera desegokiagatiko apurketa.

- Leihoetatik gauzak botatzea.

- Paperak zein beste edozer lurrera botatzea, ....

d) Irakasleek edo agintari akademikoek agindutakoa ez betetzea, betiere ikasleak haiek mespretxatzen eta iraintzen ez baditu edo diziplina nahita hausten ez badu; baita ikastetxeko gainerako langileek beren jardunean emandako aginduei jaramonik ez egitea ere.

e) Hezkuntza Komunitateko kideen aurkako adeitasunik ezako jarrera, keinu edo hitzak.

Adibidez:

- Besteenganako errespetu faltak.

- Jokabide sexistak, arrazistak, diskriminatzaileak, ...

- Norbaiten bazterketa.

- Neurri gabeko erantzunak.

f) Ikastetxeko Gobernu Organoak bere eskumenen eremuan debekatutako ekipoak, materialak, jantziak edo aparatuak ikastetxera eramatea.

Adibidez:

- Ez dago baimenduta inolako kapelarik erabiltzea, ez gelan ezta jantokian ere, bai ordea kanpoaldean.

- Ikastetxeko bizikidetza aztoratu dezakeen janzkerarik ere ez dago baimenduta.

- MP3, MP4, IPOD, argazki kamara, bideokamerak, sakelako mugikorrak eta edozein ikus-entzunezko tresnen erabilpena debekatuta dago, irakasleren baten berariazko baimenik ezean.

g) Ikastetxeko ekipamendua (elektronikoa, mekanikoa, telefonikoa, informatikoa edo zeinahi motatakoa) baimenik gabe edo baimendutakoak ez diren helburuetarako erabiltzea.

h) Ikastetxeko langileei gezurra esatea edo informazio faltsua ematea, betiere horrek hezkuntza-komunitateko inori kalterik eragiten ez badio.

i) Kalifikaziorako baliatuko diren azterketa, proba edo ariketetan kopiatzea edo besteei norberarena kopiatzen erraztea, edo azterketa, proba edo ariketa horietan baimenduta ez dauden material edo aparatuak erabiltzea.

j) Hartarako baimenik ez dutenei ikastetxean sartzeko aukera erraztea edo haiekin sartzea, ikastetxeko Bizikidetza-arauen edo Gobernu Organoen jarraibideen aurka.

k) Ikaskideen gauzak nahita erabiltzea, haien borondatearen aurka.

l) Norberaren betebeharren beste edozein ez-betetze, betiere hezkuntza-komunitateko gainerako kideei beren eskubideak baliatzea galarazten, oztopatzen edo eragozten ez badie, eta jokabide hori ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabide gisa edo bizikidetza horri kalte larria eragiten dion jokabide gisa sailkatuta ez badago.

Ikastetxeek, beren Antolakuntza eta Jarduera Araudietan edo Barne Araudietan, artikulu honetako 1.l) idatzi-zatian argi eta garbi sar daitezkeen jokabideen adibide zehatzak bildu ahal izango dituzte.

Besteak beste azpian doazenak zehazten dira:

l.1) Klase baten garapena moztu eta oztopatzea (abisuei muzin eginez ikaskidearekin etengabe hitz-egitea, ozenki hitz-egitea, gaiari ez dagozkion esamesak, klasea jarraitu ordez beste ekintzaren bat egitea, inolako justifikaziorik gabe behin eta berriro gelara materiala ez ekartzea, ...)

l.2) Klase tarteetan arrazoirik gabe pasabideetara irtetea.

l.3) ikastetxearenak ez diren instalakuntzetan baimenik gabe sartzea.

4.7.2. Ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabideak.

a) Ikastetxeetako lagun bakarreko aginte-organoen edo irakasleen aginduak eta ikastetxeko gainerako langileek beren eginkizunen jardunean emandako aginduak ez betetzea, betiere horrekin batera diziplinarik eza agertzen bada edota irainak, mespretxuak, desafioak edo mehatxuak egiten badira.

b) Ikaskideen edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen aurkako mehatxuak edo irainak, betiere jokabide horiek ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabide gisa sailkatuta ez badaude, baita honako hauek ere: hezkuntza-komunitateko gainerako kideen aurkako keinuak edo jarrerak, ezbairik gabe erasotzeko saiakeratzat edo mehatxutzat har daitezkeenak.

c) Azterketa-ereduak lapurtzea edo erantzunak kopiatzea, eta horiek guztiak hedatzea, saltzea edo erostea.

d) Noten buletinetan edo gurasoentzako nahiz legezko ordezkarientzako beste edozein dokumentutan edo jakinarazpenetan aldaketak egitea, eta, ikasle adingabeei dagokienez, dagokien hartzaileei ez ematea edo erantzunak aldatzea.

e) Kalteak eragitea bidegabeko erabileragatik ikastetxeko lokalei, altzariei, materialari edo dokumentuei, edo hezkuntza-komunitateko gainerako kideen gauzei, jokabide hori ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dion jokabidea ez bada.

f) Ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenak edo Eskola Kontseiluak hartutako baliozko erabakiak nahita ez betetzea.

g) Besteek ohorerako, intimitaterako eta irudi propiorako duten eskubidea ez errespetatzea, haiek, edo, hala badagokio, haien gurasoek edo legezko ordezkariek, baimena eman gabe grabazio-baliabideak erabiliz.

h) Beste edonori bere eskubidea baliatzeko aukera galaraztea, indarkeria erabili gabe, eta beste edonor bere borondatearen aurka zerbait egitera behartzea, betiere indarkeriarik erabili gabe.

i) Ordena nahasten duten portaerak autobusean edo eskolako jangelan, bai bakarka bai taldean, eta betiere bizikidetzan kalte larria eragiten ez badute.

j) Hezkuntza-komunitateko edozein kiderengan lesio fisikoak eragin ditzaketen objektuak zuhurtziarik gabe erabiltzea.

k) Ikastetxeko langileei gezurra esatea, informazio faltsua ematea edo norberaren nortasuna ezkutatzea, horren ondorioz hezkuntza-komunitateko beste kide batzuei kalte egiten bazaie.

l) Diskriminazioa dakarren edozein egintza edo jokabide, diskriminazio horren arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera zibila, orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia, edo beste edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo sozial. Betiere bizikidetzan kalte larria eragiten duen jokabidetzat hartzen ez bada.

m) Aurreko artikuluan adierazitako jokabide desegokiren bat gehienez ere hiru aldiz egitea hiruhileko akademiko berean, betiere aurreko biak zuzendu badira, eta, ikasle adingabeei dagokienez, gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie.

n) Ikasleen betebeharrak ez betetzea dakarren beste edozein jokabide, betiere hezkuntza-komunitateko gainerako kideei beren eskubideak baliatzeko edo beren betebeharrak betetzeko eragozpenik sortzen ez badie eta jokabide hori hurrengo artikuluan bilduta ez badago, ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideen artean, hain zuzen ere.

Ikastetxeek, beren Antolakuntza eta Jarduera Araudietan edo Barne Araudietan, artikulu honetako 1.n) idatz-zatian argi eta garbi sar daitezkeen jokabideen adibide zehatzak bildu ahal izango dituzte.

Besteak beste honako hauek zehazten dira:

n.1) Baimenik gabe ikastetxetik irten edota eskola zeregina ez betetzea (piper egin, jantokira ez joan, .....)

n.2) Eskola materiala edota jabedun ondasunak ohostea.

4.7.3. Ikastetxeko bizikidetzari kalte larria eragiten dioten jokabideak.

a) Ikastetxeetako Gobernu Organoekiko edo beren eskumenak betetzen diharduten irakasleekiko diziplinarik gabeko egintza edo obedientzia-ukatze esplizitu guztiak, ezarritako neurri zuzentzaileak betetzeari uko egitea barne, baita hezkuntza-komunitateko kideen aurkako adierazpen biziki laidogarri edo iraingarriak ere, laido edo irain horiek edozein modutan adierazita ere: ahoz, idazki bidez, edo baliabide informatikoak edo ikus-entzunezkoak erabiliz.

b) Diskriminazioa dakarten edo adierazten duten irainak erabiltzea, diskriminazio horren arrazoia edozein izanik ere: jaiotza, adina, arraza, sexua, egoera zibila, orientazio sexuala, gaitasun fisikoa edo psikikoa, osasun-egoera, hizkuntza, kultura, erlijioa, sinesmena, ideologia, edo beste edozein egoera edo zirkunstantzia pertsonal, ekonomiko edo sozial.

c) Jazarpen sexista, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeari jarraiki halakotzat hartuta: nahi ez duen pertsona batekin eta pertsona horren sexua dela-eta, hitzez, hitzik gabe edo fisikoki edozein jokabide izatea, eta horren helburua edo ondorioa pertsona horren duintasunari erasotzea edo kikilduta, etsai, makurrarazita, irainduta edo laidoztatua sentiarazteko giroa sortzea bada.

d) Hezkuntza-komunitateko edozein kideren aurkako eraso fisiko edo psikologikoa.

e) Ikastetxeko hezkuntza-komunitateko kideak beren osasunerako eta osotasun pertsonalerako oso kaltegarriak diren jokaerak egitera bultzatzea, hala nola tabakoa, alkohola eta drogak kontsumitzera bultzatzea.

f) Bizikidetzaren aurkako jokabide guztiak, taldean egiten direnean edo haien berri nahita zabaltzen denean, ahoz, idazki bidez, ikus-entzunezko baliabideen edo baliabide informatikoen bidez; baita berdinen arteko tratu txarreko egoeretan parte hartzen dutenean ere.

g) Liskar edo jokabide erasokorrak eragitea edo jokabide horietan parte hartzea, betiere lesioak eragiteko arrisku larria sortzen bada.

h) Nahita kalteak eragitea ikastetxearen instalazioetan edo ondasunetan, ikastetxeko langileei, beste ikasle batzuei edo beste pertsona batzuei, bai bakarka bai taldean.

i) Ordena nahasten duten jokabideak autobusean edo eskolako jangelan, betiere hezkuntza-komunitateko edozein kiderentzako egoera arriskutsuak sortzen badituzte.

j) Grabazio-baliabideak erabiliz, besteek ohorerako, intimitaterako eta irudi propiorako duten eskubidea ez errespetatzea, aldez aurretik haiek, edo, hala badagokio, haien gurasoek edo legezko ordezkariek, horrelakorik nahi ez dutela esanbidez adierazi badute.

k) Ikastetxeko jarduneko egintzetan beste edonoren izena erabilita aritzea.

l) Euskarri idatzian edo informatikoan dagoen eskolako dokumenturen bat edo erregistroren bat kaltetzea, trukatzea edo aldatzea, baita dokumentu akademikoak ezkutatzea edo baimenik gabe ateratzea ere.

m) Delitua edo zigor-arloko hutsegitea den edozein egintza, nahita egin bada.

n) Ikasturte berean gehienez ere hiru aldiz egitea aurreko artikuluan adierazitako bizikidetzaren aurkako edozein jokabide, artikulu horren 1.m) idatz-zatian bildutakoa izan ezik, betiere aurreko biak zuzendu badira eta, hala badagokio, gurasoei edo legezko ordezkariei jakinarazi bazaizkie.

ñ) Norberaren betebeharrak ez betetzea dakarren edozein jokabide, betiere jokabide hori hezkuntza-komunitateko gainerako kideen edo beste edonoren eskubideen aurkakoa bada zuzen-zuzenean; hain zuzen ere, honako eskubide hauen aurkakoa bada: osasunerako, osotasun fisikorako, adierazpen-askatasunerako, parte hartzeko, biltzeko, diskriminaziorik ez jasateko, ohorerako, intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidea.

Besteak beste jokabide hau zehazten da:

ñ.1) Eskola materialaren zein jabegodun ondasunen lapurretan behin eta berriro ekitea ikasturte akademiko berean.

4.7.4. Jokabideen Zuzenketa eta ezarpen zein zuzenketarako Prozedurak

Jokabideen zuzenketarako kontutan hartzeko zenbait puntu

Jokabideon zuzenketarako Ikasleen eskubide eta Betebeharren Dekretuak zehazten dituen neurrietan oinarrituko gara, betiere azpian doazen printzipiotean oinarrituz:

1) Zuzenketarako prozedura ikastetxea eta ikaslearen arteko hezkuntz ekintza bat gehiago izango da.

2) Har daitezkeen neurri guztiak proportziotasun eta kasuz kasuko egokitzapenaren printzipioetan oinarrituz hartuko dira.

3) Lehentasuna emango zaie adiskidetze eta kalte ordainarekin lotutako prozedurei.

4) Aurreko artikuluetan bildutako jokabideak eskolako eremutik edo ordutegitik kanpo egiten direnean ere zuzenduko dira, betiere ikastetxeak programatutako jarduera osagarrien edo eskolaz kanpokoen jardunean egiten badira, jangela- edo garraio-zerbitzuak erabiltzen diren bitartean, edo eskolako jarduerarekin kausa-ondorio harremana dagoela egiaztatzen denean.

Honako hau ere kontutan hartuko da:

a) Irakasleren batek ikasleren batek aurkeztutako egiaztagiriaren faltsutasunaz susmorik balu, berak hartuko ditu beharrezko neurriak honen egiazkotasunaz.

Hezkuntzako neurri zuzentzaileak eta desegokiak, aurkakoak edota

Bizikidetzarentzat larriki kaltegarriak diren jokabideen beste ondorio batzuk.

A) Jokabide desegokien zuzenketa

Honako neurri hauetako baten edo gehiagoren bidez zuzenduko dituzte jokabide

desegokiak irakasleek:

a) Izandako jokabide desegokiari eta haren ondorioei buruzko hausnarketa.

b) Kaltetuak izan diren pertsonen aurrean jokabidea desegokia izan dela onartzea.

c) Jokabide-eredu egokiak ikasteko eta barneratzeko jarduerak egitea.

d) Jokabide desegokiaren nolakotasunarekin zerikusia duen zereginen bat egitea.

e) Salbuespen gisa, zuzendariaren, ikasketa-buruaren edota une horretantxe ikastetxearen ardura duen zuzendaritza taldeko kideren baten aurrean agertzeko agindua.

B) Ikastetxeko bizikidetzaren aurkako jokabideen zuzenketa

1. Bizikidetzaren aurkako